Vyhánění zvěře z houštin

Časový limit: do 10ti minut. Ke zkoušce je požadován dostatečně velký a hustý porost, pokud možno dobře zazvěřený. Úkolem této discipliny je prověření schopnosti psa vyhledávat živou srstnatou zvěř v lesních podmínkách. K vyzkoušení této discipliny jsou vhodné houštiny a mladší lesní kultury, a to i s podrostem. Vyhánění zvěře z houštin je možné provádět z odložení nebo přímo od nohy. 116 Před započetím disciplíny rozhodčí zaujmou vhodné stanoviště, aby mohli sledovat práci psa v leči i počínání vůdce. Vyhánění z odložení: Vůdce si odloží psa před lečí na vhodném místě (proti ústí ochozu, pěšiny nebo jiného vhodného vstupu do leče) a poodejde asi 50 kroků na libovolnou stranu podle leče. Dá povel, po němž musí pes jít přímo do leče. Je chybou, přiběhne-li pes napřed k vůdci a teprve následně jde do leče. Vyhánění přímo od nohy: Vůdce si vybere u leče vhodné místo a na jeho povel musí pes jít přímo do leče. Pes má v obou případech prohledávat určenou leč s chutí. Bude-li v leči zvěř, musí nalezenou zvěř hlasitě nebo němě vytlačit z leče. Hodnotí se způsob systematické práce psa. Během vyhánění může pes vybíhat z leče, ale musí se do ní bez pobízení (bez hlasitého povelu) zase sám vracet. Pokud vůdce naznačuje psovi, že vyhánění pokračuje, nelze to slučovat s pobízením psa do leče a snižovat za to výslednou známku. Vůdce může zůstat stát po celou dobu provádění discipliny na stanovišti nebo pomalu postupovat podle leče a řídit se pokyny rozhodčích. Disciplina se ukončí ve chvíli, kdy pes systematicky prohledal celou leč. Prokáže-li pes během plnění této discipliny hlasitost, je rozhodčími hodnocena. Je-li však již v průběhu zkoušek z hlasitosti ohodnocen, nesmí se tato známka snížit. Vyhánění z odložení je zvýhodněno koeficientem 9. Přijde-li pes při vyhánění z odložení napřed k vůdci nebo do menší vzdálenosti než je polovina původní vzdálenosti vůdce od odloženého psa, hodnotí se jako od nohy – koeficient 7.

Známkou 4 je hodnocen pes, který pracoval podle uvedeného popisu. Prostorově prohledal leč, udržoval si kontakt s vůdcem a nemusel být více než 2x pobízen do leče.

Známkou 3 je hodnocen pes, který nemusel být více než 4x pobízen kpráci v leči, leč však systematicky prostorově prohledal.

Známkou 2 je hodnocen pes, který leč sice prostorově prohledal, byl však často pobízen do leče.

Známkou 1 je hodnocen pes, který byl často pobízen do leče a leč prohledává nesystematicky a pouze při okraji před vůdcem.

Známkou 0 je hodnocen pes, který přes veškeré pobízení vůdce neprokázal ochotu leč prohledat.

Chyby: časté opuštění leče, málo prostorové hledání, časté pobízení a hlasité povely, atd.

Můj komentář:

Tato disciplína je pro kareláka jak stvořená. Většinou nebývá problém s prohledáváním, spíš jsou někdy obavy o návrat v časovém limitu. Chce to si vyhlédnout vhodné lokality a nechat pejska pracovat. Pokud by byl opravdu problém, že by se mu nechtělo od nohy, je možné se domluvit s druhou osobou, aby se v houštině schovala a když ji pes najde dala mu odměnu. Určitě bych každému doporučil vyhánění z odložení. Ohromná výhoda je v tom, že i když pes přiběhne nejdřív k Vám, vlastně se nic neděje a bere se to jako vyhánění od nohy. Dobrá pomoc při nasměrování je mimo pohybu rukou udělat i dva-tři kroky do leče. Samozřejmě si dejte záležet na výběru místa odkud psa vypouštíte. Musí mít před sebou volnou cestu přímo do houštiny, žádné trní, keř apod. Toto je klíčová disciplína ZVVZ a je na ní kladen velký důraz. Ještě menší doplnění. U této disciplíny se zároveň zkouší chování po výstřelu.