Vodění

Rozhodčí určený pro posuzování této disciplíny vytyčí v lesním nebo podobném porostu trasu, která by měla být pro všechny zkoušené psy přibližně stejná. Trasa je kruhového tvaru a vede přes rozličné terénní překážky (padlý strom, mezi keři, přes příkop atd.). Vůdce vede psa upoutaného na loveckém vodítku neseném přes rameno nebo na přes rameno zavěšeném svinutém barvářském řemeni anebo volně. Pes nesmí vůdci při chůzi překážet nebo jej zdržovat. Během zkoušky vůdce nesmí držet vodítko v ruce a usměrňovat pohyb psa. Pes má jít klidně za svým vůdcem nebo vedle jeho levé nohy, nemá ho předbíhat ani se nechat táhnout. Nemá se zaplétat do keřů ani zachytávat za stromy. Vůdce projde kolem několika keřů nebo stromů těsně, aby dokázal, jak pes zvládá vodění na řemeni. Rozhodčí sleduje vůdce se psem po celé délce trasy. Tahá-li pes svého vůdce, zachytává-li za stromy nebo keře, nebo ho správně nenásleduje, obdrží za každou chybu o jeden stupeň sníženou známku.

Můj komentář:

K této disciplíně není moc co dodávat. Já jsem si zvykl začínat se sedícím psem povelem „ Pomalu, u nohy“ . Důležité upozornění! Vždy si dejte pozor, jestli Vás pejsek dostatečně pozorně sleduje a vnímá kudy a kam jdete. Jedna moje nemilá zkušenost ze zkoušek, že jsem si nevšiml, že Aira má skloněnou hlavu a ověřuje si nějakou stopu na zemi a zatočil jsem před stromem. Ona zaregistrovala moji změnu směru až o metr později a zařadila se ke mně kolem stromu a hned byla snížená známka. Takže opravdu pozor!