Ochota k práci na černou zvěř

Časový limit: 5 minut. Pes prokazuje ochotu k práci na černou zvěř přednostně během společného lovu. Prokáže-li v leči před rozhodčími schopnost a ochotu pracovat na živé černé zvěři, hodnotí se podle předvedeného výkonu, s přihlédnutím k množství a velikosti zvěře, na které prokazoval v leči ochotu. Pokud nelze objektivně posoudit hodnocení ochoty práce na černou zvěř v leči podle níže uvedených známek (např. z důvodu společné práce více psů a podobně), musí se disciplína vyzkoušet ve zkušební obůrce. Neprokáže-li pes ochotu v průběhu leče nebo nebyla-li možnost ji objektivně posoudit, zkouší se disciplína ve zkušební obůrce, která je umístěna mimo oblast obory, ve které je černá zvěř trvale držena. Zkušební obůrka je dvouplášťová, vnitřní část má rozměry asi 3 x 3 m, vnější oplocení je vzdáleno od vnitřního 15 – 30 cm, aby byla zaručena práce bez kontaktu. Oba pláště zhotovené z přírodního materiálu (dřevěné oplocenky) budou opatřeny řádně uzavíratelnými dvířky. Při dostatečně silných kůlech lze pláště (oplocení) opatřit pouze na tuto jednu řadu kůlů. Výška vnějšího pláště je asi 2 m. Pes je vypuštěn na pokyn rozhodčího asi 30 kroků pod větrem směrem k obůrce s jedním povelem “hledej”. Pes by měl černou zvěř navětřit a do 2 minut zvěř nalézt a být v kontaktu s ní. Délka zkoušky u vlastní obůrky je 5 minut. Vůdce setrvává po celou dobu na místě vypuštění psa. Pes má projevit ochotu k práci s projevy tvrdého doléhání a soustavného hlášení. V případě tvrdého doléhání, kde hrozí poranění psa, může rozhodčí zkoušku ukončit před časovým limitem. Známkou 4 se hodnotí výkon psa, který nepřetržitě po dobu 5 min. divočáka hlásí, s hlasitými projevy útočí na oplocení se snahou bezprostředního kontaktu.

Známkou 3 se hodnotí výkon psa, který bez hlasitých projevů tvrdě útočí na oplocení a hrozí jeho zranění nebo se projevuje krátkými hlasitými projevy s náznaky útoku na divočáka. Známkou 2 se hodnotí výkon psa, který divočáka hlásí dobu kratší než 5 min., od oplocení se vzdálí, aby zpravidla vyhledal vůdce, a po povzbuzení se k obůrce vrátí.

Známkou 1 se hodnotí výkon psa, který sice divočáka v oplocení krátce hlásí, ale opětovně se vrací k vůdci a je ho nutné vícekrát povzbuzovat, aby se k divočáku vracel.

Známkou 0 se hodnotí pes, který se divočáka bojí, nehlásí ho, samostatně se neodváží do blízkosti obůrky a celkově nemá o práci zájem.

Hodnocení ochoty k práci v leči:

Známkou 4 se hodnotí výkon psa, který s mimořádným důrazem staví zvěř v leči, zůstává s ní v kontaktu a snaží se jí vytlačit z leče na střelce.

Známkou 3 se hodnotí výkon psa, který zvěř hlásí z větší dálky, zvěř neopouští, ale nemá snahu ji vytlačit z leče na střelce.

Známkou 2 se hodnotí výkon psa, který zvěř krátce zahlásí, vrací se k vůdci, po častých povelech jde za zvěří a setrvává u ní.

Známkou 1 se hodnotí výkon psa, který zvěř krátce zahlásí, opakovaně se vrací k vůdci, po častých povelech jde za zvěří a setrvává u ní.

Známkou 0 se hodnotí pes, který černou zvěř, kterou prokazatelně navětřil, zapírá nebo po jejím navětření ze strachu odběhne od zvěře. Pes, který se bojí divočáků, při kontaktu s nimi ustrašeně odběhne a ani přes pobízení dál nepracuje.

Můj komentář:

Trénink na tuto disciplínu je v ČR velice obtížný. Legislativa u nás neumožňuje trénink na přímí kontakt s divočákem. Jsme odkázáni jen na práci přes oplocení. Já to řešil tak, že jsem vyrazil za hranice republiky, konkrétně na Slovensko. Nelituji naježděných kilometrů. Možnost vyzkoušet chování u zvěře v oboře, kde je riziko úrazu sníženo je k nezaplacení. Typická práce KMP je hlasité hlášení s udržováním dostatečného odstupu od zvěře. Jsou to psi, kteří používají hlavu a nejdou do zvěře bezhlavě. Ne každému taková práce může vyhovovat, ale já si právě pro tento druh práce toto plemeno vybral.