Chování na stanovišti v lese (ZVVZ/HZ)

ZVVZ:

Časový limit: 10 minut. Pes má prokázat, že je na stanovišti úplně klidný. Vůdci se psy jsou rozestavení kolem leče, asi 30 kroků od sebe. Korona prochází lečí s obvyklým lomozem. V leči se z bezpečnostních důvodů nestřílí. Na pokyn rozhodčího vystřelí vůdci po řadě vždy jednu ránu cca po 2 minutách. Rozhodčí stojí tak, aby viděli chování zkoušených psů. Vůdce stojí čelem k leči, psa má volně (nebo na vodítku) vedle sebe. Pes nepokojný, nervózní, kňučící, vydávající je hodnocen za každou chybu vždy o jeden stupeň nižší známkou. Pes, který se zmítá na vodítku, nebo uteče za zdravou zvěří či do leče je hodnocen známkou 0 a ve zkoušce neobstál. Tato disciplína se hodnotí za pomoci všech rozhodčích, kteří jsou v dosahu. Rozhodčí této disciplíny určí, kolik psů se bude zkoušet najednou.

HZ:

Časový limit: 10 minut. Pes má prokázat, že je na stanovišti úplně klidný. Vůdci se rozestaví čelem k leči lesního porostu asi 50 kroků od sebe. Honci procházejí lečí a imitují hon včetně asi 2 – 3 výstřelů do vzduchu. Pes je odložen u levé nohy vůdce, je připoután na vodícím řemeni, který má vůdce přes rameno a nesmí ho držet rukou, nebo je odložen volně u levé nohy vůdce. Pes, který projeví neklid pohybem, hlasem nebo potahováním řemenem, má za každou chybu sníženou známku. Pes, který je volně u nohy neuvázaný, je zvýhodněn vyšším koeficientem.

Můj komentář:

Základ u těchto disciplín je pejska naučit nebát se rány. Pokud se nebojí tak pak už je to jednoduché. Já na to měl povel „Klid“. Dobré je to trénovat ve více lidech. Hlavně více psů, ideálně třeba i z nějakým, který není v klidu a dělá „rozruch“. I když se to zdá jako banální disciplína, tak na každých zkouškách na ní někdo buď vypadl a nebo přišel o body, takže to nechce podceňovat a minimálně párkrát vyzkoušet.

Pak je tu ještě známka z disciplíny Poslušnost. Tady se nedá nic moc trénovat. Rozhodčí pozorují v průběhu celých zkoušek jak pejsek poslouchá a reaguje a podle toho ho ohodnotí. Předpoklad je takový, že půjdu na zkoušky se psem, s kterým dokážu fungovat a ovládat ho. Toto je soubor, ne přímo loveckých disciplín, ale je to nedílná součást zkoušek a proto je nutné se na ně připravit. Když člověk se svým psem pravidelně pracuje, tak to není žádný horor a dá se to zvládnout.

Druhá skupina disciplín, jsou zaměřeny už přímo na imitaci lovu. Velká výhoda u plemene karelský medvědí pes je v tom, že lov mají v krvi a tak je potřeba je jen usměrnit a vysvětlit pejskovi co přesně po něm požaduji a jak by to mělo vypadat.