Lovecké zkoušky

Nedílnou součástí loveckého výcviky, je příprava na zkoušky lovecké upotřebitelnosti. Pokusím se s Vámi podělit o své postřehy a zkušenosti.

Nejdůležitější věc, kterou musí mít člověk na paměti, je ta, že na zkouškách jsou vždycky dva, vůdce a pes. Zkušení vůdci se možná pousmějí, ale pro začátečníka předvedení pejska na zkouškách není úplně jednoduchá záležitost. Nervi pracují a nervozita se samozřejmě přenáší i na psa. Na to člověk nesmí zapomínat.

Vycházel jsem z vrozených vloh plemene karelský medvědí pes a proto jsem se zaměřil čistě na práci na spárkatou zvěř. Konkrétně jsem zvolil tři zkoušky z výkonu a to zkoušku vyhledávání,vyhánění a nadhánění zvěře spárkaté ( ZVVZ ), barvářské zkoušky honičů ( BZH ) a nakonec honičské zkoušky ( HZ ) .

Základ je nastudovat si zkušební řád pro lovecky upotřebitelné psy z roku 2014 ( http://www.myslivost.cz/Upload/zkus-rad-2014.aspx ) . Podle zkušebních řádů probíhají všechny zkoušky lovecké upotřebitelnosti a je v nich vysvětlené jak probíhají samotné zkoušky i jak mají vypadat jednotlivé disciplíny.

V následujících řádcích zkusím přiblížit jednotlivé disciplíny, které je potřeba nacvičit k úspěšnému složení zkoušek. Přidám k nim pár svých poznatků z vlastního výcviku. Kurzívou jsou označeny pasáže ze zkušebního řádu.

Začnu od poslušnostních disciplín. Ty jsou jednoduše trénovatelné ( nejsou potřeba speciální pomůcky, přístup do honitby atd. ), ale za mě jedny z nejtěžších a při každých zkouškách jsem z nich měl velké obavy.