Chování u střelené zvěře

Zkouška se provádí výhradně s černou zvěří, která je řádně zašitá a v době zkoušky není zmražená. Rozhodčí na stopní dráze dá pokyn na vypuštění psa asi 50 kroků před místem, kde leží zašitý divočák. Od místa vypuštění pokračuje stopní dráha založená stejně jako na dosled. Tato stopní dráha je zepředu viditelně označena až ke kusu. Limit na nalezení kusu je 5 minut. Vůdce zůstává stát na místě vypuštění. Dále postupuje výhradně na pokyn rozhodčího.

Známkou 4 se hodnotí chování psa ve dvou případech: 1.Pokud provedl úspěšný dosled jako “hlásič” nebo “oznamovač”. Bez 5ti bodů za hlášení či oznámení. Při hodnocení se nebere zřetel na časový limit nalezení kusu a maximální dobu zkoušky. 2.Pokud provedl úspěšný dosled jako vodič, projeví nebojácnost a vzrušení a zájem o ulovenou zvěř tím, že ji zaštěkává, kouše – ale nenačíná, škube apod. Pes má zůstat u zastřelené zvěře a vyčkávat příchodu vůdce, případně zvěř hlásit či oznámit. Oznamování zvěře: – po ověření kusu se pes musí přímočaře vrátit k vůdci a z jeho chování musí být zřejmé, že se snaží vůdce ke kusu dovést, rozhodčí si toto může ověřit tím, že vůdce několikrát zastaví a pes musí tzv. “pumpovat” a snažit se ho ke kusu dovést. Toto je možné provést pouze volně. Pokud pes u zvěře hlásí nebo jí oznamuje, může získat až 5 bodů

Známkou 3 se hodnotí chování psa, který projeví nebojácnost, ale nejeví o zvěř trvalý zájem, pouze zvěř očichává, nemá snahu přivést vůdce ke zvěři, ale vyčká jeho příchodu.

Známkou 2 se hodnotí výkon psa, který projeví malý zájem o zvěř, po ověření kusu odejde k vůdci nebo jde hledat a po pokynu se vrátí k vůdci nebo kusu.

Známkou 1 se hodnotí chování psa, který o ulovenou zvěř projeví minimální zájem, ale zvěře se nebojí.

Známkou 0 se hodnotí pes, který se bojí ke zvěři přiblížit, zvěř zapře nebo jí načíná, pes se vzdálí z vlivu vůdce nebo nenajde zvěř v limitu. Maximální doba zkoušky u kusu je 3 minuty, při projevech nebojácnosti může rozhodčí limit zkrátit.

Můj komentář:

U severských plemen si na této disciplíně spousta psů vyláme zuby. Jsou to psi, kteří preferují lov živé zvěře a zhaslou neprojevují moc zájem. Dočkat se hlášení u zhaslého kusu je sen z říše sci-fi. Já jsem se u Airy snažil posilovat od dětství zájem o zhaslou zvěř formou hry. Přetahování, odměňování a velké chválení přineslo své ovoce. U každého kusu zůstane pár minut, potahá ho a celkově si s ním pohraje.